Hbo-docent in Beeld

In navolging van Vakmanschap in beeld voor gemeenteambtenaren verzorgt Bromet Film School nu ook een filmopleiding voor hbo-docenten, in opdracht van Zestor, het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds voor het hbo.

Tijdens de opleiding Hbo-docent in Beeld leren docenten filmportretten te maken over hun collega’s. Ik begeleid de cursisten bij de montage en doe de eindredactie.

Hbo-docent in Beeldjeannine